Wat en wie

Stichting KomPassie Lochem is een burgerinitiatief en wil  bijdragen aan activiteiten die aanzetten tot meer compassie en empathie in onze gemeente.
Kernbegrippen: sociale cohesie en inclusieve samenleving.

Dit doet zij door zelf activiteiten te organiseren (Samen Nederlands Zingen, Lochem Wereldwijd activiteiten, organisatie landelijke Compassieprijs 2014) en nieuwe en bestaande compassievolle activiteiten te ondersteunen of aandacht geven indien mogelijk.
Het Handvest voor Compassie wat in 2009 door Karen Armstrong wereldwijd is gelanceerd is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Het bestuur komt maandelijks bijeen in Lochem.

Bestuur
Toos de Zeeuw, voorzitter
Gerthe Lamers, secretaris
Ben Hemmer, penningmeester
Corien Veenhuizen, bestuurslid

Assistentie
Imar Doornbos

Heeft u interesse in ons werk en denkt u dat u iets voor onze stichting kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

contact: kompassielochem@gmail.com