Wat en wie

 “Compassion is not an option, it is the urge to survive”
(Karen Armstrong)

Stichting KomPassie Lochem is een burgerinitiatief (2014) en wil  bijdragen aan activiteiten die inspireren tot compassie in onze gemeente. Compassie (mededogen, barmhartigheid) is een kracht, die de harten verzacht en voor verbinding zorgt. Compassie bevordert onderling begrip in onze menselijke relaties en daarmee de cohesie in de samenleving.

KomPassie Lochem wil bijdragen aan een compassievolle gemeente door zelf activiteiten te organiseren: Licht van Gudula, Oekraïne-project, cursussen (compassie, mindfulness, deeplistening), Samen Nederlands Zingen, Lochem Wereldwijd concerten, organisatie landelijke Compassieprijs 2014).  Daarnaast participeert zij, waar mogelijk, in nieuwe en bestaande activiteiten (Vredesweek Lochem).
Het Handvest voor Compassie wat in 2009 door Karen Armstrong wereldwijd is gelanceerd is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Samenwerking met Bezielend Inspiratie Centrum Lochem (BIC)
Met ingang van 1 februari 2024 werkt St. KomPassie Lochem samen met het BIC.
Beide organisaties willen elkaar versterken in hun missie om bij te dragen aan een
compassievolle gemeente.
Locatie BIC: Noorderwal 17, 7241 BL Lochem

Bestuur
Gijsbert Jongeneel, voorzitter
Gerthe Lamers, secretaris
Paula-Willemijn van Rooijen, penningmeester
Ayse Boya, bestuurslid
Annemarie Groothedde, bestuurslid
Ben Hemmer, bestuurslid
Sjoukje Kunne, bestuurslid

Advies en support
Corien Veenhuizen
Pieter van de Pol

Het bestuur komt maandelijks bijeen in Lochem.
Heeft u interesse in ons werk en denkt u dat u iets voor onze stichting kunt betekenen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadressen.
kompassielochem@gmail.com
annemarie@bic-lochem.nl