Wat en wie

Stichting KomPassie Lochem is een burgerinitiatief en wil  bijdragen aan activiteiten die inspireren tot compassie in onze gemeente. Compassie (mededogen, barmhartigheid) is een kracht, die de harten verzacht en voor verbinding zorgt. Compassie bevordert onderling begrip in onze menselijke relaties en daarmee de cohesie in de samenleving.

KomPassie Lochem wil bijdragen aan een compassievolle gemeente door zelf activiteiten te organiseren (Samen Nederlands Zingen, Lochem Wereldwijd activiteiten, organisatie landelijke Compassieprijs 2014) en nieuwe en bestaande compassievolle activiteiten te ondersteunen of aandacht geven indien mogelijk.
Het Handvest voor Compassie wat in 2009 door Karen Armstrong wereldwijd is gelanceerd is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Het bestuur komt maandelijks bijeen in Lochem.

Bestuur
Toos de Zeeuw, voorzitter
Gerthe Lamers, secretaris
Ben Hemmer, penningmeester

Advies
Imar Doornbos
Corien Veenhuizen

Heeft u interesse in ons werk en denkt u dat u iets voor onze stichting kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

contact: kompassielochem@gmail.com