Wat en wie

Stichting KomPassie Lochem is een burgerinitiatief (2014) en wil  bijdragen aan activiteiten die inspireren tot compassie in onze gemeente. Compassie (mededogen, barmhartigheid) is een kracht, die de harten verzacht en voor verbinding zorgt. Compassie bevordert onderling begrip in onze menselijke relaties en daarmee de cohesie in de samenleving.

KomPassie Lochem wil bijdragen aan een compassievolle gemeente door zelf activiteiten te organiseren: Licht van Gudula, Oekraïne-project, cursussen (compassie, mindfulness, deeplistening), Samen Nederlands Zingen, Lochem Wereldwijd concerten, organisatie landelijke Compassieprijs 2014).  Daarnaast participeert zij, waar mogelijk, in nieuwe en bestaande activiteiten (Vredesweek Lochem).
Het Handvest voor Compassie wat in 2009 door Karen Armstrong wereldwijd is gelanceerd is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Karen Armstrong: “Compassion is not an option, it is the urge to survive”

Bestuur
vacature, voorzitter
Gerthe Lamers, secretaris
Ben Hemmer, penningmeester

Advies en support
Corien Veenhuizen
Pieter van de Pol

Het bestuur komt maandelijks bijeen in Lochem.
Heeft u interesse in ons werk en denkt u dat u iets voor onze stichting kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.
contact: kompassielochem@gmail.com