Wat en wie

Stichting KomPassie Lochem is een burgerinitiatief en wil  bijdragen aan het versterken van andere burgerinitiatieven en activiteiten die aanzetten tot meer compassie en empathie in onze samenleving.
Kernbegrippen: sociale cohesie en inclusieve samenleving.

Dit doet zij door zelf activiteiten te organiseren (KomPassieCafé’s, Compassieprijs 2014, participeren bij veranderingsprocessen) en nieuwe en bestaande compassievolle activiteiten ondersteunen of aandacht geven.

Het bestuur komt maandelijks bijeen in het Stadshuus te Lochem.

Bestuur
Andrea van Schie, voorzitter
Gerthe Lamers, secretaris
Brigitte Osterloh, penningmeester
Mera Martinot, lid

contact: kompassielochem@gmail.com