Karen Armstrong wordt eredoctor aan de VU

Compassie. Daar draait het om in het werk van de Britse letterkundige en religiewetenschapper Karen Armstrong. Ze benadrukt die gemeenschappelijke kern in religieuze tradities en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het gesprek over de positie van verschillende religies in de samenleving.

Omdat haar verdienste goed past bij de bijdrage die de Vrije Universiteit Amsterdam wil leveren aan de dialoog tussen verschillende religies en aan het denken over hun rol in de maatschappij, krijgt Armstrong een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies. Tijdens de opening van het academisch jaar ontvangt ze maandag 4 september de eretitel van haar erepromotor Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving.

21 boeken in 45 talen vertaald

Op het gebied van interreligieuze dialoog en religieuze tolerantie in het publieke domein is Karen Armstrong een van de meest vooraanstaande experts ter wereld. Ze is wereldwijd een veelgevraagd spreker en adviseerde onder andere het Nederlandse en Amerikaanse parlement op het gebied van Islam en religieus extremisme. Haar 21 boeken zijn vertaald in 45 talen en zijn vaak bestsellers. Erepromotor Manuela Kalsky: “Religieuze pluraliteit neemt in de samenleving en ook aan de VU alleen maar verder toe. We hebben publieke intellectuelen als Karen Armstrong nodig om die pluraliteit voor een breed publiek te duiden.” In haar bekendste werk A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam vertelt Armstrong toegankelijk over de inzichten uit de religiewetenschappen.

Verbinding in tijden van polarisatie
Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies, onder wie de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp, heeft Armstrong een maatschappelijke beweging geïnitieerd onder de naam ‘Charter for Compassion’. Met dit handvest wil ze de verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement. “Armstrongs Charter for Compassion sluit naadloos aan bij het streven van onze faculteit om de positieve krachten van levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving zichtbaar te maken en te bevorderen”, aldus Ruard Ganzevoort, decaan van de theologische faculteit. Hij benadrukt dat het streven naar compassie bijzonder actueel is in een wereld gekenmerkt door sociaal-culturele en religieuze polarisatie. Het werk van Armstrong vertegenwoordigt volgens Ganzevoort de ambitie van zijn faculteit om theologisch en religiewetenschappelijk onderzoek maatschappelijk relevant te maken.Bron: www.nieuwwij.nl 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *