Lochem & Zutphen Wereldwijd

In het kader van Lochem & Zutphen Wereldwijd organiseren een aantal organisaties* in Lochem en Zutphen twee lezingen, een cursus en twee concerten over Arabische muziek.

* Twee lezingen: “Ontdek Arabische Muziek”, op 26 januari in Zutphen en op 5 februari in Lochem.
* Een cursus: “Introductie in de Arabische muziek”, op 12 en 26 maart en 9 en 23 april, om beurten in Zutphen en Lochem.
* Twee concerten: “Muziek uit Iran en Syrië” op 10 maart en 14 april in het Stadshuus in Lochem.

ARABISCHE MUZIEK IN LOCHEM EN ZUTPHEN

Met de komst van vluchtelingen uit het Midden-Oosten druppelen er elementen uit de Arabische cultuur ons land binnen. Men kan denken aan gebruiken en geloof, maar ook aan kleding, gerechten en muziek. In het algemeen weten Nederlanders vrij weinig af van de Arabische cultuur en nog minder van de Arabische muziek. Gelukkig neemt de interesse voor Arabische kunst en muziek steeds meer toe, zowel bij kunstenaars en musici als bij het grote publiek. Maar de achtergrond, de instrumenten, en de muzikale taal zijn voor de meeste Nederlanders nog onbekend terrein.
Een aantal organisaties in Zutphen en Lochem gaat daar wat aan doen, zoveel mogelijk samen met bewoners van asielzoekerscentra en met vluchtelingen die al een verblijfsstatus hebben. Onder de titel “Lochem & Zutphen Wereldwijd” hebben De Muzehof, de Graafschap bibliotheken, Stichting KomPassie Lochem, Cultureel Café Lochem en Artiestenbureau De Speelman de handen ineen geslagen. Zij organiseren twee lezingen, vier workshops en twee concerten over Arabische muziek, deels in Lochem, deels in Zutphen.

TWEE LEZINGEN
1. Op vrijdag 26 januari om 20 uur geeft musicus en impresario Crispijn Oomes een lezing over “Arabische muziek door de eeuwen heen” in de Openbare Bibliotheek aan het Broederenkerkplein in Zutphen. De lezing wordt geïllustreerd met live muziekdemonstraties door de Marokkaanse zanger en musicus Anass Habib. Hij gaat ook samen met de bezoekers een tweetal Arabische liedjes instuderen. De entree is € 15,-. Asielzoekers, statushouders en buddy’s betalen € 2,-. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de Muzehof of de Bibliotheek of via cursus@muzehof.nl .

2. Op maandag 5 februari om 20 uur houdt de Syrische musicus en componist Shalan Alhamwy in het Stadshuus te Lochem een inleiding over Oosterse toonladders, ritmes en muziekinstrumenten en hij illustreert dit met live muziekvoorbeelden en videofragmenten. De entree is € 15,-. Asielzoekers, statushouders en buddy’s betalen € 2,-. Kaarten kunnen tot 26 januari gereserveerd worden bij VVV Lochem of via cultureelcafe@eigenzinniglochem.nl
Meer informatie over de lezingen is te vinden op: www.graafschapbibliotheken.nl , www.eigenzinniglochem.nl en www.muzehof.nl

VIER WORKSHOPS
In maart en april geeft Crispijn Oomes een cursus “Introductie in de Arabische Muziek”, met verschillende Arabische gastdocenten. De cursus gaat dieper in op de verschillende soorten Arabische muziek, de vaak poëtische teksten en veel gebruikte toonladders, ritmes en instrumenten. Theorie en praktijk wisselen elkaar af, net zoals live-optredens en videovoorbeelden. Iedere les is er ruimte om zelf te oefenen en te improviseren. Online worden lesmateriaal, bladmuziek en soundtracks aangereikt. De docenten zijn allen professionele musici. De cursus bestaat uit vier workshops die plaats vinden op 12 maart en 9 april in het Stadshuus te Lochem en op 26 maart en 23 april in de Muzehof te Zutphen.

TWEE CONCERTEN
In het Stadshuus, Markt 3 te Lochem zijn in maart en april concerten te beluisteren met muziek uit Syrië en Iran.

  1. 10 maart: het Nawa Trio brengt klassieke en eigentijdse muziek uit Iran. O.a. liederen op gedichten van de beroemde Perzische dichter en mysticus Rumi.
  2. 14 april: TRIO QASYOUN (Syrië), Nederlands jongste vluchtelingenensemble. De zusjes Shaza (14) en Jawa (22) vluchtten in 2015 naar Nederland, werden ontdekt in AZC Alkmaar en speelden inmiddels al twee keer in het Nieuwsjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble.
    Alle informatie is te vinden op www.wereldmuziek.nl

*Organisaties: De Muzehof, de Graafschap bibliotheken, Stichting KomPassie Lochem, Cultureel Café Lochem, artiestenbureau de Speelman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *