Wat is compassie?

Cursus Compassie door drs. Madelinde Krantz

Inhoud
Op vrijdag 18 februari start een introductiecursus over compassie. Compassie (mededogen, barmhartigheid) is een kracht, die de harten verzacht en voor verbinding zorgt. Compassie bevordert onderling begrip in onze menselijke relaties en daarmee de cohesie in de samenleving.

In deze introductiecursus ontdek je hoe compassie een gids kan zijn. Je leert hoe elke gelegenheid een kans biedt om je eigen kracht te ontdekken en hoe compassie een licht kan zijn in tijden van onzekerheid.

  • Je leert over compassie door de geschiedenis heen, van Socrates via Nietzsche tot Edith Eger.
  • Je leert de betekenis van compassie, in theorie en in praktijk.
  • Je leert over jouw kernwaarden en hoe je deze kunt inzetten in je dagelijks leven.
  • Je leert hoe je kwetsbaarheid als kracht kunt inzetten.
  • Je krijgt instrumenten aangereikt om compassie in je dagelijks leven op een persoonlijke manier in te zetten.

De training wordt gegeven in Warnsveld en bestaat uit drie delen van twee uur.
Daarbij horen een compassie-goodybag om compassie direct in je leven te implementeren. Er is de mogelijkheid om tijdens de cursus vragen te stellen via mail, zoom o.i.d.

Data: vrijdagochtend 18 februari, 18 maart, 1 april
Tijd: 9.30-12.00 uur (inclusief pauze)
Locatie: Rijksstraatweg 164, 7231 AL  Warnsveld
Organisatie: Stichting KomPassie Lochem.  www.kompassielochem.nl
Info: kompassielochem@gmail.com of 0651158092
Kosten: € 75
Opgave tot 17 februari: kompassielochem@gmail.com
Maximum aantal deelnemers: 7
Na betaling van het cursusgeld op rekeningnummer: NL37RABO0160381614
t.n.v. Stichting KomPassie Lochem is je inschrijving definitief.

Madelinde Krantz is zingevingsdeskundige in organisaties.  Zij studeerde Religiewetenschappen en Geestelijke Verzorging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Zij haalt haar inspiratie uit verschillende bronnen. Uit religieuze bronnen, die zij vertaalt in een seculiere taal, en uit filosofische, psychologische en bedrijfswetenschappelijke bronnen, die zij vertaalt naar de praktijk.
Voor verschillende universiteiten, hogescholen en andere organisaties heeft zij als gastdocent lezingen verzorgd over compassie, zingevende gespreksvoering en levenswaarden.
Meer informatie: www.made-linde.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *